CodeIgniter 3 Temel Veritabanı İşlemleri

Codeigniter

Codeigniter PHP ile dinamik web uygulamaları geliştirmek için geliştirilmiş bir frameworktür. Eğer PHP de CRUD işlemlerini manuel yapmaktan bıktıysanız MVC yapısına sahip frameworkler sizin için kurtuluş olacak. Peki Codeigniter'de (CRUD) işlemlerini nasıl yaparız.

İlk önce model dosyamıza CRUD işlemlerini gerçekleştirecek metodları oluşturmalıyız. Model Dosyası (models/menu_model.php):

class Menu_model extends CI_Model
{

  // Veri tabanımızda'ki tablonun adı.
  public $tableName = "menu";

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();

  }

  // Tekil veriyi getirecek metod.
  public function get($where = array())
  {
    return $this->db->where($where)->get($this->tableName)->row();
  }

  // Tüm verileri getirecek metod.
  public function get_all($where = array(), $order = "id ASC")
  {
    return $this->db->where($where)->order_by($order)->get($this->tableName)->result();
  }

  // Veri ekleyecek metod.
  public function add($data = array())
  {
    return $this->db->insert($this->tableName, $data);
  }

  // Veriyi güncelleyecek metod
  public function update($where = array(), $data = array())
  {
    return $this->db->where($where)->update($this->tableName, $data);
  }

  // Veriyi silecek metod.
  public function delete($where = array())
  {
    return $this->db->where($where)->delete($this->tableName);
  }

}

(CRUD) işlerini yapacak metodlarımızı ekledik. Şimdi ise bu verileri controllerde görelim.

get Metodu:

  $menu = $this->menu_model->get(
   array(
    "id" => $id
   )
  );

get_all Metodu:

  $menus = $this->menu_model->get_all(
   array(
    "isActive" => 1
   )
  );

add Metodu:

   $insert = $this->menu_model->add(
    array(
     "title" => $this->input->post("title")
    )
   );

update Metodu:

   $update = $this->menu_model->update(
    array("id" => $id),
    array(
     "title" => $this->input->post("title")
    )
   );

delete Metodu:

  $delete = $this->menu_model->delete(
   array(
    "id" => $id
   )
  );

get, update ve delete metodlarında işlem yapılacak verinin ID numarasını controllerinizde almanız gerekmektedir.


Yorumlar (0)

  Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış! İlk yorum yapan sen ol!